… LEAN-é [líné] myšlení k vyšší produktivitě

 • Vlastníci procesů, smiřte se s tím, že ty nejmarkantnější zbytečné náklady, které váš proces generuje, na první pohled neuvidíte…“ 

            (Kirk Bolton, Duggan Associates Inc.)

 

Štíhlé = sebeopravující klíčové procesy, 
anebo nikdy nekončící projekty… 
– co si vyberete?

S LEANem a hledáním příležitostí pro procesní zlepšování je to tak trochu jako s dvěma obrázky v jednom. Většina lidí na první pohled vidí jen jednu verzi. A až na základě přetáčení a případného pošťuchování ze strany dalších lidí s úžasem zjišťuje, že tam je ještě další obrázek a děsně moc se diví, jak je možné, že ho hned na začátku nezaregistrovala, když je to (teď) do očí bijící. 
Na začátku vás možná nic ani nikdo nenutí k tomu, abyste se se “zeštíhlováním” vašich (klíčových) procesů zabývali. A tak si nenápadně zvykáte a váš proces a prostředí v něm vám nenápadně nasazují klapky na oči. 
Tvrdé probuzení z této letargie přichází v okamžiku, kdy se na trhu začne dít něco nepředvídatelného: třeba se zvýší cena vstupů nebo se objeví nová konkurence, která nás nutí tlačit ceny dolů, anebo přichází podnět ze strany vlastníků firmy: „Potřebujeme být nadále konkurenceschopní… – udržet EBIT-DA, i když patrně budeme nuceni snižovat naše ceny…“

 

 • Jak na tento stav reagujete ve vašich firmách? Nasazením projektu, aktivizací zaměstnanců či redukcí staffu a skokovými změnami?
 • A jak by se Vám líbilo, kdyby i na tyto nenadálé situace dokázaly vaše klíčové procesy samy efektivně reagovat? Do jaké míry se vám to zdá jako sci-fi a do jaké míry připouštíte, že je možné se i v těchto případech vyhnout náročným změnovým řízením?
 • Chcete se inspirovat, jak takové procesy vytvářet? Láká Vás mít na očích pomyslné brýle, které s lehkostí vidí oba obrázky v jednom?
 • Hodilo by se, kdyby Vás váš proces jemně vedl k tomu, co je zapotřebí udělat a Vy jste v každém okamžiku věděli, co je “další krok”?  

 

Pojďte se mnou objevit 8 + 1 výjimečných principů, které dělají jakéhokoli leadera nejen dosahovatele požadovaných výsledků prostřednictvím jeho staffu, 
ale i zkušeného vlastníka klíčových procesů, které jsou vyladěny tak, že se v čase samy opravují, a vytvářejí tak smysluplné toky, které hodnotu přidávají bez zbytečných ztrát. 
Ukážeme si, jak vytvořit takový štíhlý hodnotový tok nejen ve výrobních procesech, kde je hodnotou (coby ekvivalentu ceny práce, za kterou je ochoten zákazník zaplatit) materiál, jehož “protečením” pak vzniká výrobek, 
ale i v oblasti supply chain, financí, IT, ASM a dalších odvětvích, kde je hodnotou služba, kterou se zákazníkovi dostává požadovaný servis, 
či informace, která se pod vlivem procesu stane jinou informací, který má pro zákazníka novou hodnotu.

 

Pro koho je kurz vhodný…

 • pro manažery, kteří si uvědomují to, že kromě základní role, kterou je dosahovat výsledků prostřednictvím lidí, jež vedou, pro ně existuje ještě jedna důležitá role – vlastníka procesu / hodnotového toku. A toto vlastnictví nelze delegovat
 • pro experty v oblasti LEAN, kteří si chtějí osvojit roli leadera jakéhokoli zlepšovatelského eventu (Kaizen / Kaikaku / VSM / 3P / …)
 • pro LEAN skeptiky, kteří se chtějí ve svém postoji utvrdit, anebo jsou připraveni na překvapení

 

Pro koho kurz není vhodný…

 • pro manažery, kteří se vlastnictví procesů vyhýbají, anebo ho dokonce popírají
 • pro manažery, kteří milují projektové řízení a jejich management procesů je postaveno na ryze projektovém vedení lidí. Prosím, zůstaňte radši v práci, anebo si třeba vezměte dovolenou a nechte nás pracovat…

 

Jak lektor pracuje?

 • zážitkem – ani chvilku se nebudete nudit, kurz je interaktivní – budete moci do obsahu a formy zasahovat, obsah vzniká na místě
 • skupinovou reflexí – máte možnost se inspirovat od ostatních účastníků kurzu, a to pomocí nehodnotící zpětné vazby

 

Témata z programu:

 • Filozofie LEAN – co dává, a co naopak nedává smysl v procesním myšlení
 • 7 + 1 plýtvačů v procesech, které je zapotřebí co nejdříve eliminovat
 • Klíčové procesy a jejich definování pomocí Impact-Maturity-Chart – proč je zeštihlování neklíčových procesů plýtvání! 
 • SIPOC – podmínka zákaznicky orientovaného procesu, rozumný a časově efektivní postup implementace tohoto nástroje
 • LEAN principy – v chronologii tak, v jakém pořadí by měly být postupně zaváděny

         (1) Takt / Finished Good Strategy
         (2) Continuous Flow
         (3) FIFO / FEFO
         (4) Work-flow-cycle
         (5) Integration Event Pull
         (6) Standard Work
         (7) Single-Point-Inicialization
         (8) EPEI / Plan B
         (9) Pitch

 • Otázky na budoucí stav – způsob řízení myšlení vlastníků procesu, od situačních kontextů k plánu implementace
 • Design efektivního VSM Eventu – způsob velmi pokročilého leadershipu využívající
  … tahu a
  … systemických přístupů
  – chápání vlastností řešitelské skupiny jako živého systému
  – motivace a aktivizace skupiny pomocí organizujícího tématu vytváření nových užitečných členstvíkterá postupně mění chování jednotlivých členů skupiny a zařizují, že změna nezůstává jen na papíře…

 

4 nově získané kompetence:

 • Dokážu vidět v procesech (nejen ve svých) úzká hrdla a napadají mě k nim efektivní řešení…
 • Umím číst ve Value Stream Maps…
 • Chápu LEAN principy – umím je s lehkostí zavést v modelových situacích…
 • Dokážu si představit zavedení všech 8 / 9 LEAN principů v podnikání firmy, pro kterou pracuji / ve svém vlastním podnikání…