… mezigenerační kooperaci a vzájemnou generativitu

6 040 

DATUM & ČAS

středa 14.10.2020 09.00–17:00

 

MÍSTO KURZU:

Klimentská 1443/50, Praha 1

Kategorie:

Popis

 • Rok 2025 bude čítat 75 % “mileniálů”, co se týče veškeré pracovní síly… Existují možnosti, jak mezigenerační rozdíly v názorech a postojích zužitkovat a vzájemně se poučit do budoucna…

Dneska je poměr zastoupení pracovní síly přesně obrácený – v manažerských a seniorních pozicích najdeme zhruba 78 % “xkařů”. A ti vnímají nově nastupující generaci Y s ambivalentními pocity – despekt i obdiv, překvapení i rozčarování, inspirace i zklamání… – to všechno zároveň – v jeden okamžik!

Jak se na potřebu intenzivnější kooperace mezi generacemi X a Y připravujete ve vašich firmě?
Do jaké míry jste schopni transformovat svá přemýšlení a “ladit se” na uvažování “mileniálů” v oblasti prodeje a marketingu?
Co generace Z – tzv. “plurálové” – potomci “xkařů” i “ypsilonkařů”? Dokážete si je představit ve vaší firmě v “talent poolu”?
A dokážete si představit i výrazně odlišné prostředky jejich formování, než jaké jsme na vlastní kůži pociťovali na začátku své kariéry?
Pokud ne, pak Vás čeká poměrně velký problém!

 • Pojďte se mnou objevit fungující motivační nástroje, na které nastupující generace spolehlivě reagují, a vyzkoušejte si je prakticky v situacích, které vyžadují týmovou spolupráci či jinou podobu leadershipu…
 • Pojďte se naučit respektovat fakt, že to, co hnalo nás k práci na sobě a k dosahování výsledků – tedy potřeba statutu a peněz – u nastupující generace vůbec nefunguje… Uvědomíte si, jak pracovat i s takovými motivačními nástroji, které by Vás osobně dost možná vůbec nemotivovaly! 
 • Pojďte si se mnou uvědomit fakt, že plurálové nedokážou pracovat s představami, což vyžaduje při prodeji a vyjednávání využívat naprosto jiné nástroje, než které se (bohužel) uplatňují v tradičním pojetí obchodní komunikace. Zažijete naprosto odlišnou variantu práce s potřebami a očekáváními, než na kterou jste byli dosud zvyklí!
 • Pojďte přijmout fakt, že nastupující generace (zejména pak generace Z) “trpí” horší koncentrací pozornosti a přizpůsobte tomu každodenní manažerskou či obchodní komunikaci – budete překvapeni výsledky!
 • A konečně – přestaňte se nastupující generace bát a naučte se ji bezpodmínečně respektovat, třebaže ji v používání moderních informačních systémů jen stěží dostihnete, třebaže bude daleko rafinovaněji a skrytě (než jste to dělali Vy v jejich věku) obcházet tradiční společenská řešení, třebaže si možná ve Vašich očích nezaslouží tolik příležitostí, kterých se Vám v jejich věku nedostávalo…
 • a třeba velmi brzy zažijete na vlastní kůži, že tolik obemílaná týmová práce má dvě stránky též mince: 
 1. ochotu a schopnost nabídnout své přednosti ve prospěch týmu a zároveň
 2. připravenost a umění využít předností jiného člověka. 

Nastupující generace totiž toto očekává – malým problémem je fakt, že my bychom toto rádi tváří v tvář, zatímco “plurálové” raději tiše a na síti.
A nenechte se mýlit – nastupující generace je daleko adaptabilnější, než jsme dříve byli a i v současné době jsme my!

 

Pro koho je kurz vhodný…

 • pro vedoucí, které překvapuje myšlení a prožívání nastupující generace a kteří zatím nepřišli na to, jak je motivovat, a tím je ve firmě udržet
 • pro ty, kteří si myslí, že mladé lidi motivují především peníze a že jsou nevděční
 • pro ty, kteří si uvědomují, že trh práce potřebuje lidi, kteří s lehkostí zvládají on-line komunikaci, i když neumějí verbálně komunikovat
 • pro ty, kteří jsou ochotni opustit své dosavadní zkušenosti, předpoklady a předsudky, co se mladých lidí týče, anebo o nich alespoň (jinak) přemýšlet…

 

Pro koho kurz není vhodný…

 • pro věčné stěžovatele a negativisty, kteří jsou přesvědčení, že mladá generace si nezaslouží jiné zacházení a že je tohle téma zbytečně nadhodnocováno. Prosím, zůstaňte radši v práci, anebo si třeba vezměte dovolenou a nechte nás pracovat…

 

Jak lektor pracuje?

 • zážitkem – ani chvilku se nebudete nudit, kurz je interaktivní – budete moci do obsahu a formy zasahovat, obsah vzniká na místě
 • skupinovou reflexí – máte možnost se inspirovat od ostatních účastníků kurzu, a to pomocí nehodnotící zpětné vazby

 

Nově získaná kompetence:

 • Využívám individualismus a specializace nastupující generace v manažerské komunikaci – umím transformovat své přemýšlení a rozumím (pro mě dosud skrytým) novým potřebám a očekáváním…