Koučování

 • Není důležité, co by se mělo dělat, ale co lidé skutečně dělají…

 

Co pro mě znamená koučink?

 • Vyrábět úspěšné řešitele z dosud neúspěšných řešitelů, pomáhat druhým dosahovat takové cíle, které se jim předtím zdály být nemožné…
  A ve vztahu ke mně jako ke koučovi krása, respekt, užitečnost a důsledná práce se svými předpoklady, předsudky a zkušenostmi, které se do koučovacího procesu nesmějí dostat…

 

Můj přístup ke koučování

 • Systemický přístup – respektování jedince i skupiny jako živého systému se všemi důsledky (operacionální uzavřenost vůči vnějším podnětům a sebe-utváření);
  sebe-zkušenost klienta, důsledná práce s “ne-problémem” klienta dle přístupu Steva de Shazera; konstruktivismus

 

Co ode mě můžete čekat / co mohu nabídnout?

 • Zvyšování kompetence klienta, přičemž klientovi ponechávám odpovědnost jak za stanovování cílů a hledání cest k nim,
  tak i za dosažení konečného výsledku. Doprovázím klienta v hledání jeho vlastních cest, respektuji jeho zdroje a jsem mu partnerem při volbě co nejefektivnějšího postupu k cíli…

 

Co byste neměli očekávat?

 • Poradenství, mentorování… Rozhodně nepřináším “zvenku” žádná svá řešení, nejsem v dané oblasti poradcem, a proto také nemusím mít z koučované oblasti žádné zkušenosti.
  Co tedy platí u poradců, to naopak popírá profesionalitu u koučů a já se tím při koučování důsledně řídím… Kde jsem naopak expertem, je má efektivita práce s lidmi!

 

Proč si vybrat právě mě?

 • Kvůli mé profesionalitě, opravdovosti a především časová produktivitě.
  Už po 25. minutě společné práce s klientem je klient schopen definovat svůj “ne-problém” a popsat způsoby, jak pracuje s překážkami v jeho stávajícím řešení.
  A po 90. minutě odchází do reality jako kompetentní řešitel…

 

Často řešená témata či zadání

 • interpersonální vztahy
 • dosahování ambiciózních cílů
 • rozvoj a překonávání překážek v osobním i profesním růstu…

 

Co o mě řekli moji klienti / koučovaní – reference

 • Ing. Petr Hajný, ředitel školy,
  Střední škola hotelová a služeb Kroměříž:
  Jako reflexi napíši opravdu pouze jednu větu, která pro mě vystihuje celý absolvovaný výcvik. „Vše souvisí se vším, a když se něco změní, ovlivní to také jiné části života.“ Z našeho výcviku je to pojem cirkulární kauzalita. Přesně tak to mám po absolvování celého výcviku, protože změna v mém myšlení proběhla a stále probíhá. V hlavě mám spoustu nových poznatků, na některé situace při práci žáky a učiteli již pohlížím jinýma očima a širším rozhledem.
  .
 • Ing. Markéta Vanková, ERM Manager,
  Česká pojišťovna, a.s.:
  Překvapilo mě, jak rychle jsem pod vedením Iva přešla při řešení problematické komunikace se svým novým šéfem ze třetí osoby („On za to může…“) do osoby první („Já mám problém a vím jak ho řešit…“). Byla jsem to já, kdo si vytvořil funkční řešení konfliktních situací, ne Ivo. Ten “jen” vlídně trval na tom, abych z těch 82 minut, co jsme na sebe měli, ani na vteřinu nepolevila. Ostatně, kdyby mi vnucoval jakékoli své řešení, stejně bych ho nejspíš neaplikovala, jako ostatně mnohokrát předtím…

 

Vzdělání v oblasti koučinku

 • 11/2011 – certifikovaný systemický kouč
  (110 hod. sebezkušenostní výcvik individuálního koučování 2005 – 2011,
  úspěšná odborná obhajoba absolventské práce,
  dvouletá supervize – Expertní skupina Callisto)
 • 10/2015 – certifikovaný Performance Tuning Master
  (110 hod. sebezkušenostní výcvik koučování skupin 2012 – 2015,
  jednoletá supervize – Expertní skupina Callisto,
  úspěšná odborná obhajoba absolventské práce v ISBM na VŠE Praha
 • 2012 – 2013 akreditace MŠMT k provádění programu Nástroje oboru Performance Tuning pro pedagogické pracovníky
  (vedení výcviku ředitelů škol ve skupinovém koučování ve Zlínském kraji)

Počet odkoučovaných hodin

162 hod. v rámci supervize
+ dalších 388 hod. autonomně (z toho 10 skupin)