Kdo jsem

  • lektor prožitkových rozvojových programů  /  OBLASTI MÉ SPECIALIZACE
  • certifikovaný systemický kouč
  • black belt
  • certifikovaný VSM leader
  • kognitivně-behaviorální terapeut
  • psycholog tovaryš”
    (absolvent bakalářského studia jednooborové psychologie) 

Vystudoval jsem andragogiku a speciální pedagogiku, ze speciální pedagogiky mám na pražské Univerzitě Karlově rigorózní zkoušku. V současné době studuji na olomoucké Univerzitě Palackého navazující magisterský program jednooborové psychologie.

Na začátku své profesní kariéry jsem působil v oblasti customer care jako manažer call center v telekomunikačních společnostech (naposledy v UPC Česká republika).

Pak jsem se přesunul do oblasti výroby. Ve společnosti CELESTICA CZECH REPUBLIC s.r.o. jsem jako interní trenér soft skills zavedl a následně vedl komplexní rozvojový program pro výrobní mistry a procesní inženýry. Poté jsem působil v americké společnosti CARRIER REFRIGERATION OPERATION CZECH REPUBLIC s.r.o. na pozici Continuous Improvement & Development Manager, kde jsem měl odpovědnost za rozvoj zaměstnanců a neustálé zlepšování podle principů štíhlé výroby. Dosáhl jsem stříbrné úrovně v ACE ve všech klíčových procesech na základě metodického vedení neustálého provozního a procesního zlepšování pomocí nástrojů WCM a Six Sigma. Úspěšně jsem prošel certifikací na mezinárodního trenéra pro Value Stream Development (Manufacturing, Shared Services, Mix Model). Jako VSM Leader disponuji zkušenostmi s implementací lean principů do všech výrobních procesů a supply chain. Úspěšně jsem implementoval lean principy do všech procesů ECN/customization (změnové a redesignové řízení) a financí (accounting, forecasting, reporting a treasury) – tyto výsledky byly dále reprodukovány do dalších entit ve Francii a Německu. Dále jsem v Carrieru úspěšně zavedl a realizoval unikátní tréninkovou metodologii Kai Zen v soft skills pro výrobní mistry. Tato metoda byla v roce 2008 oceněna jako nejlepší personální projekt v České republice na prestižní soutěži Zaměstnavatel roku a následně se jí volně inspirovaly i další výrobní a logistické společnosti, jako např. NYC LOGISTICS.

V ČESKÉM ROZHLASE jsem pak vedl čtyřčlenný tým specialistů vzdělávání a řečových poradců. Vyvinul jsem zde a následně vedl úspěšný komplexní rozvojový program – nejdříve pro studenty VŠE Praha a následně pak i pro další vysoké školy v Praze. Třem z vybraných čtyř posluchačů byl Centrem zpravodajství do roka a do dne od zahájení jejich přípravy nabídnut pracovní poměr – Michela Rozsypala, Vojtěcha Kovala a Martina Baluchu můžete dodnes slýchat v éteru, Jaroslav Gavenda a Zuzana Šťastná dnes působí úspěšně v jiných médiích. Pro rozhlas jsem vyvinul kompetenční model na základě předchozího hodnocení pracovních pozic metodou Hay – do jeho tvorby jsem úspěšně zapojil prakticky všechny zaměstnanecké skupiny pomocí prožitkové metody Jigsaw.

Pak jsem ve vzdělávací společnosti TOP VISION odpovídal za kvalitu lektorského týmu a zároveň se podílel na vývoji produktu. Po změně majitelů jsem se zaměřil na vlastní lektorskou činnost a postupně se začal osamostatňovat…

V současné době se specializuji na vývoj prožitkových programů, které využívají práci skupiny pomocí tahu (a nikoli tlaku, jak je tomu při tradičním vzdělávání zaměstnanců) a obrazu v obraze při následném reflektování. Tak například funguje v mém pojetí tandemový trénink obchodního vyjednávání či game-storming při hledání funkčních řešení v problémových situacích.

Zároveň jsem – po úspěšně zakončené certifikaci a dokončené supervizi – vyhledávaným systemickým koučem a kognitivně behaviorálním terapeutem. Specializuji se na work-life balance, sebeřízení v oblasti priorit a času a také na řešení problémového chování u osob s vysoce funkční variantou poruch autistického spektra, jako je např. Aspergerův syndrom.

A firmy – zejména ty výrobní – si mě najímají k tomu, abych jim pomohladaptací nové generace

Ke spolupráci si mě kromě TOP VISION najímají pro vývoj a vedení firemních rozvojových programů i další renomované vzdělávací společnosti – CONTROLLER INSTITUT / ECONOMIA TRAINING.