… prosazování (svých záměrů)

1 990 

DATUM & ČAS

/celý on-line kurz se uskuteční v těchto čtyřech na sebe navazujících termínech/

středa 05.08.2020 14:30–16:00

pátek 07.08.2020 14:30–16:00

středa 12.08.2020 14:30–16:00

pátek 19.08.2020 14:30–16:00

 

MÍSTO KURZU:

u vás doma na PC, tabletu či chytrém mobilu – online kurz ZOOM

Kategorie:

Popis

 • „Každá válka končí jednáním. Proč nevyjednávat dřív než začne?“ 

(Džavaharlár Nehrú)

Říká se, že nejvíce se pro život učíme v mateřské a na základní škole…
Jenže právě základní škola u mnohých z nás zařídila současný stav, kdy se ve vypjatých situacích jen stěží dokážeme vyjádřit stručně – jasně – výstižně
a kdy i při dobře míněných zpětných vazbách reagujeme podrážděně, vztahovačně a nedokážeme je ocenit.
A naopak – při pochvale či ocenění prožíváme zvláštní pocit studu, čemuž pak odpovídá reakce „Ale jdi – to by přece udělal každý…“


Jak jste na tom vy?

 • Dokážete vyjádřit prosté ANO, když něco potřebujete? 
 • A říct bez výčitek svědomí NE – tedy odmítnout věci, které jednoduše nechcete? 
 • Odhodláte se někomu, kdo je vůči vám značnou autoritou, bez divných pocitů říct „Tomu nerozumím…“, když ho nechápete? 
 • A do jaké míry jste úspěšní v prosazování toho, co chcete?

Pojďte si se mnou vyzkoušet reakce na několik typických situací, ve kterých nám obvykle není dobře…

 • kdy mi například na stůl přistane ad-hoc úkol od šéfa, o jehož důležitosti nejsem vůbec přesvědčen…
 • nebo kdy potřebuji kolegovi z práce říct, že mě velmi obtěžuje nepříjemný zápach z úst a mám obavu, aby si to nebral osobně…
 • a nebo kdy jsem obětí “Zákona padajícího…” a například cholerický šéf si nebere servítky a před mým týmem na mě neadekvátně křičí…

 

Pro koho je kurz vhodný…

 • pro ty, kterým chybí odvaha a při prosazování čehokoli je provází nelibé pocity
 • pro ty, kterým při odmítání čehokoli z očí do očí není dobře, protože mají nepříjemný pocit z toho, že nevyhověli člověku, na kterém mu / ji záleží, a pak si o samotě sami sobě vyčítají, že zase podlehli…
 • pro ty, kteří jsou jsou sice úspěšní při prosazování svých záměrů, ale dělají to manipulativně – uvědomují si, že dlouhodobě tímto způsobem poškozují vztahy s lidmi, na kterým jim záleží…
 • pro ty, kteří si chtějí prakticky prověřit, jak na tom s prosazováním, vyjednáváním a ovlivňováním jsou…

 

Pro koho kurz není vhodný…

 • pro egoisty, kteří jsou přesvědčeni, že okolí lze ovládat charismatem, sílou osobnosti a manipulací
 • pro pesimisty a negativisty, kteří jakoukoli práci s emocemi lidí vnímají jako manipulaci a výskyt manipulací nadhodnocují, protože za manipulace považují i jakákoli ovlivňování s možností volby… Prosím, zůstaňte radši v práci, anebo si třeba vezměte dovolenou a nechte nás pracovat…

 

Jak lektor pracuje?

 • zážitkem – ani chvilku se nebudete nudit, kurz je interaktivní – budete moci do obsahu a formy zasahovat, obsah vzniká na místě
 • skupinovou reflexí – máte možnost se inspirovat od ostatních účastníků kurzu, a to pomocí nehodnotící zpětné vazby

 

Nově získaná kompetence:

 • Umím s lehkostí prosadit svůj záměr bez ztráty kytičky – tedy bez jakéhokoli náznaku manipulace…

 

Další přínosy

 • Každému jednotlivci bude umožněno odhalení “otisků palce”– uvědomí si tak, na jakých osobnostních kvalitách stavět svou autoritu v týmu a vliv v prostředí prodeje a služeb…
 • Účastníci si především uvědomí, v jakých komunikačních situacích je nutné vytvářet rovnováhu mezi odvahou a odpovědností s ohledem na fakt, že emoce lidí jsou produkty jejich myšlenek…
 • Objeví skutečně fungující motivační nástroje, které se dají při komunikaci s okolím použít a které ovlivňují směřování pozornosti jednotlivců i celého týmu na budoucí čas (místo toho, aby se zabývali tím, co bylo)…
 • Znovu si uvědomí důležitý fakt, že ne vše je takové, jak to vypadá, a jaké to nakonec bude, ve skutečnosti záleží jen na nás (našich interpretacích)…
 • Poznají jednoduché nástroje na posilování vůle a disciplíny a odlišení důležitých úkolů od těch, které jsou urgentní a jako důležité se jen “tváří”…
 • Pochopí význam jazykových prostředků při komunikaci s okolím – zejména pak (1) používání přítomného času i pro věci, které se teprve stanou, dále pak (2) vynechání neurčitých a manipulativních slov a (3) slovních spojení, jako je “nějak“, “někdo“, “určitě” a (4) potřebu nahrazovat kondicionály slovesy “Chci” nebo “Potřebuji”…
 • Také pochopí, proč nevyžádaná argumentace působí na protějšek jako obhajoba – uvědomí si, co všechno obhajobou ztrácejí…
 • Objeví účinné komunikačních tipy, jak při zátěžové komunikaci získat čas a jak účinně pracovat se svými emocemi…
 • Pochopí, že věta „Tomu nerozumím…“ nepůsobí jako nekompetence – že je to převzatý vzorec chování ze základní školy…
 • Procvičí si účinné komunikační techniky, které snadno zařizují (vlídné) trvání na dohodnutých pravidlech, a osvojí si způsoby jejich postupného zavedení na každodenní praxe…
 • Pochopí, proč jednotlivec ve skupině nic neznamená a co je tedy zapotřebí zařídit, aby změnu přijala celá skupina (která pak zařídí změnu chování jednotlivců)…
 • Znovu si připomenou účinné postupy, jak ustávat objektivně nepříznivé situace přerámování myšlenek (vytváření příznivější reality a řešitelský optimismus) a poznají jednoduché tipy, kde “dobíjet baterky” a jak předcházet “vyhoření”…

 

Témata z programu

Odmítnutí úkolu, který nesouvisí s mými prioritami
Prosazení svého záměru bez narušení sociálních vazeb
Ovlivnění partnera v práci přes koncept “Já pán – ty pán”
Zvládnutí neadekvátního útoku od zákazníka nebo jiné autority pomocí přerámování myšlenek
Zpětná vazba agresivnímu šéfovi, který „si nevidí do pusy“
Obrana proti manipulacím a nečestným hrám
Ovlivnění celé skupiny pomocí “zapálené plošiny”

 

Otázky, na které budeme hledat odpovědi…

(1) Jak zůstat věcný v konfliktních situacích?

 • Jak dostat pod kontrolu mé emoce?
 • Má smysl uvažovat o tom řídit emoce své i mých lidí?
  A pokud ano, jak se to dá zařídit?

(2) Jakými způsoby lze kontrolovat své emoce (i emoce druhých)?

 • Co to je emoční a kognitivní zátěž a jak se při ní chovat?
 • Proč nedává smysl při emoční zátěži přinášet řešení?
 • Jak se držet dvou zásadních rolí při komunikaci s jednotlivci i v týmu – zadavatel / řešitel?

(3) Jak prosadit sebe sama, své záměry a své projekty?

 • Proč často dobrá příprava a pohotová argumentace nestačí?
 • Co v komunikaci rozhoduje: obsah, anebo souvislosti?
 • A jak efektivně “prodat” své myšlenky před kritickým publikem?

(4) Kdy dává smysl argumentovat a kdy tím ztrácím body?

 • Proč nevyžádaná argumentace působí jako obhajoba a jak to pak ovlivňuje výsledek komunikace
 • Jakými způsoby získávat v konfliktních situacích čas?
 • Jak funguje princip „Nerozumím situaci – potřebuji to vysvětlit?
  A proč nám tento princip dělá značné potíže?

(5) Do jaké míry ovlivňuje záměr, se kterým vstupuji do komunikace, její výsledek?

 • A jak se svým záměrem pracovat, než začnu jakoukoli komunikaci s komplikovanou osobou?

(6) Jak efektivně zužitkovat zpětnou vazbou?

 • A jak pracovat s mylnými přesvědčeními?
 • Kdy hodnotit a kdy si “jen” všímat?
 • S jakým časem pracovat při zátěži?
 • Proč je hodnocení často nevhodné při dávání zpětné vazby?
 • A jak souvisí zpětná vazba s nasloucháním? A jak naslouchat při konfliktu

(7) Jak rozpoznat a efektivně reagovat na manipulace a “nečestné hry”?

 • V jakých aspektech se liší manipulace od ovlivňování?
  A proč se manipulace často nadhodnocují?
 • Co manipulanta spolehlivě odradí?
 • Jak se efektivně vrátit k původnímu záměru?
 • Jak “přerámovat” pocit viny na jinou emoci (např. na zvědavost či zájem)?

(8) Jak pracovat se skupinou? A proč jedinec ve skupině nic neznamená?

 • Proč se jedinci často pod vlivem skupiny chovají jinak než mezi čtyřma očima?
 • Jak lze využít vlastnosti skupin pro vyhlášení nepopulárního opatření?
  Jak působit přesvědčivě ve skupině?
 • Jak “si nakoupit” jednotlivé účastníky / zájmové skupiny přes koncept členství vzhledem k organizujícímu tématu skupiny?
 • Jak pracovat při komunikaci s týmem jako s živým systémem, jakými způsoby (vlídně) trvat na dohodnutých pravidlech a činnostech?
  A jak udržet svůj záměr až do úplného konce?
 • Co je kolektivní neodpovědnost a jak lze s tímto fenoménem pracovat v konfliktních situacích?