… sebeřízení v dnešní uspěchané době a práci se svými kapacitami

6 040 

DATUM & ČAS

úterý 15.09.2020 09.00–17:00

 

MÍSTO KURZU:

Klimentská 1443/50, Praha 1

 

Kategorie:

Popis

 • „Existují způsoby, jak plánovat svůj čas a přitom neztrácet čas…“                                           

Kdo z nás si nikdy neposteskl nad tím, že nemá čas… Zejména pak na ty věci, které by dělat chtěl.
A kdo z nás se nezabývá věcmi, které zpočátku vypadají jako důležité, a ty se pak nakonec ukážou jako naprostá ztráta času…
Proč se nám to děje? Je za tím skutečně “teror příležitostí”, který zařizuje naše každodenní rozptylování a snižuje schopnost si volit opravdu jen ty důležité věci, jak tvrdí mnoho autorů, kteří objevili kouzelné slovo prokrastinace?
A má pravdu Ivo Spilka, který tvrdí, že existují způsoby, jak neustále přemýšlet, zda smysluplně zacházíme s veškerými svými kapacitami a přitom neztrácet čas?

Dnešní doba nám to vůbec neulehčuje.
Kvůli novým informačním technologiím a všudypřítomné mobilitě jsme trvale přesyceni (zbytečnými) informacemi,
ovšem navzdory tomu jsme nuceni se rychle rozhodovat, často v situacích, kdy nám podstatná fakta ke správnému rozhodnutí paradoxně chybějí.
Navíc se výrazně za poslední dobu změnil způsob práce.
Nedostáváme jednoznačná zadání úkolů, neustále se mění okolní podmínky,
a tak mnoho lidí trpí tím, že to, na čem pracovali a co se snažili dotáhnout k dokonalosti, nakonec musejí předělávat. Zejména perfekcionisti zažívají opravdová muka.

 

Co je teda v dnešní době zapotřebí respektovat? 

 • jak mít den pod kontrolou, 
 • jak přestat zapomínat, 
 • jak se zbytečně nezdržovat zástupnými věcmi 
 • a jak mít odvahu se vrhat i do těch záležitostí, do kterých se nám z různých důvodů vůbec nechce… 

– tak nejen na tyto otázky dostanete užitečné a skutečně fungující tipy od člověka, 

 • který přestal být slibotechnou, 
 • který se naučil lépe odhadovat vývoj nadcházejících situací 
 • a který využívá jednoduchý a přitom funkční způsob, jak se dobře rozhodovat při střetu priorit…

 

Pro koho je kurz vhodný…

 • pro ty, kteří vyzkoušeli plánování a pak rezignovali – s odůvodněním, že plánovat v dnešní době nemá smysl
 • pro ty, kteří úspěšně plánují a chtějí vyzkoušet další osvědčené tipy od praktika
 • pro ty, kteří bývají často neefektivní kvůli rozptylování a (zatím) nemají osvojenou kompetenci “Dokáži se – kdykoli je to zapotřebí – dostat do vysoce produktivního stavu, kdy s lehkostí dokončuji vše započaté”
 • pro ty, kteří chtějí procvičit svůj “radar” na odhalování záležitostí typu “klam”, na které nemá smysl soustředit pozornost a je rozhodně efektivnější je nechat “vyhnít”
 • pro ty, kteří mají problém vzdát se jedné záležitosti ve prospěch té druhé, a kteří tak zažívají značný nekomfort při konfliktu priorit a zájmů

 

Pro koho kurz není vhodný…

 • pro věčné stěžovatele a negativisty, kteří jsou přesvědčení, že plánování v dnešní době není možné a že kurzy na toto téma jsou naprostou ztrátou času. Prosím, zůstaňte radši v práci, anebo si třeba vezměte dovolenou a nechte nás pracovat…

 

Jak lektor pracuje?

 • zážitkem – ani chvilku se nebudete nudit, kurz je interaktivní – budete moci do obsahu a formy zasahovat, obsah vzniká na místě
 • skupinovou reflexí – máte možnost se inspirovat od ostatních účastníků kurzu, a to pomocí nehodnotící zpětné vazby

 

Nově získaná kompetence:

 • Umím se rozhodovat podle svých priorit a za tato rozhodnutí unést svou odpovědnost…

 

Další přínosy

 • Každému jednotlivci bude umožněno odhalení “otisků palce”– uvědomí si tak, na jakých osobnostních kvalitách stavět své sebeřízení a práci se svými (časovými) kapacitami…
 • Účastníci poznají Franklin-Coveyovy a Allenovy principy sebeřízení v čase (7 návyků, 5 fází řízení procesu – tedy 5 principů reakcí na “záležitosti”), a to prožitkovými metodami… Zároveň budou konfrontovány s náměty, jak tyto nové návyky zavést do praxe (ne najednou, ale postupně jeden za druhým)
 • Poznají také účinné způsoby, jak odolávat rušičům…
 • Objeví význam rutin – vzájemně se budou inspirovat, jak rutiny zavést ve svých specifických prostředích podnikání a jaké mohou být užitečné při svém sebeřízení v práci i doma…
 • Využijí retikulární aktivizační systém pro vytváření nového přesvědčení a pro kreativní uvažování…
 • Osvojí si funkční způsob reakce na podněty podle Steava Coveyho – zejména (1) pro proaktivní myšlení a odvahu se rozhodnout (zejména při střetu priorit) a také (2) pro prověřování užitečnosti návyků a ochoty je měnit…
 • Budou se vzájemně nutit přemýšlet o aktuálních hodnotách a rolích – uvědomí si, že je daleko efektivnější aktuálním prioritám a rolím proaktivně přidělovat úkoly (než to dělat tradičním způsobem, kdy přicházejícím úkolům přiřazujeme priority a přestáváme mít čas na opravdu důležité záležitosti…)…
 • Poznají výhody týdenního plánování podle rolí a pomocí principů 20/80 a 60/40
 • Osvojí si princip „Prostě začni“ společně s principem 3 minut pro neodkládání úkolů – tím efektivně využijí fenomén “pohlcení”…
 • Osvojí si také způsob, jak pracovat s nečekanými naléhavými úkoly – jak “nenaletět” na úkoly typu “klam” a jak modifikovat úkoly typu “stres” tak, aby se staly “kvalitou”, a tyto úkoly se tak znovu nevracely (automatizace některých záležitostí, prevence, vyjednávání aj.)…
 • Uvědomí si 4 nesporné situace, kdy je legitimní říct NE komukoli…
 • Perfekcionisti získají jedno důležité doporučení – poznají způsoby, jak se zadavatelem “ladit” podoby výstupů práce…
 • Poznají, jaké inboxy fungují v jejich životě a jak jejich počet smysluplně redukovat a pravidelně je vyprazdňovat…
 • A v neposlední řadě si připomenou postupy, jak ustávat objektivně nepříznivé situace. jak “přerámovat” myšlenky (pro vytváření příznivější reality a řešitelský optimismus) a také získají pár jednoduchých tipů, kde “dobíjet baterky”, “ostřit svou pilu” a jak předcházet “vyhoření”…

 

Témata z programu

 • “7 návyků skutečně efektivních lidí” od Steava Coveyho
 • “Mít vše hotovo” od Davida Allena a
 • “ZEN-Habits” od Lea Babauty

jako východiska pro sebeřízení v čase

Hodnoty, role, plánování podle rolí

Flow-fenomén při zpracování záležitostí, které máme tendenci odkládat

Koncentrace pozornosti a princip 3 minut při práci na důležitých záležitostech

Jak se efektivně rozhodovat a reagovat na vlivné zadavatele při konfliktu rolí a střetu priorit

Použití moderních technických prostředků pro sebeřízení v čase

 

Otázky, na které budeme hledat odpovědi…

(1) Jak pracovat se svou vůlí?

 • Existují nějaké způsoby, jak se donutit začít něco méně příjemného, ačkoli bych si mohl místo toho zvolit cokoli příjemného?
 • Co to je “teror příležitostí” a proč vlivem něj můžeme i “vyhořet”?
 • Jací lidé mají tendenci prokrastinovat a co tím řeší?

(2) Jak smysluplně plánovat, aby mě to bavilo, a zároveň tím neztrácel čas?

 • Proč obvyklé plánovací systémy nefungují?
 • A jakými způsoby se dá reagovat na dnešní dobu?

(3) Kde můžeme hledat úsporu času?

 • Co jsou to “časožrouti” a jak proti nim preventivně bojovat?
 • Proč “nelze nemít čas”?

(4) Do jaké míry souvisí asertivita s plánováním času?

 • A jak tedy nemít nepříjemný pocit při odmítnutí úkolu?

(5) A jak pracovat se svými předsudky a předpoklady?

 • Do jaké míry hodnotím nastalé situace objektivně?
 • A do jaké míry jsem ovlivněn svými předchozími zkušenostmi a postoji?
  Jak s tím mohu pracovat?

(6) Jak souvisí stres s odkládáním úkolů a plánováním? Je opravdu nedostatek času seriózním stresorem?

 • Jak se pomocí antistresových technik a cvičení ubránit stresovým situacím?
  Kdy si pomohu hlavou – přerámováním (mnohdy automatických!) myšlenek?
  A kdy musím zapojit celé tělo?
 • Jestliže stres má vliv na fyziologii mého tělo, funguje to obráceně? Jak toto cvičit a následně využívat?
 • Předvídatelnost v životě / v práci jako všelék – funguje to?
 • Proč sportovní týmy často dělají před důležitým utkáním opakující rutiny?
  Co jim to umožňuje?
  A existují i nějaké verbální rituály, které pomáhají vytvářet příznivější realitu?
 • Je naše realita opravdu výsledkem našich dřívějších představ (o sobě, o druhých a o celém světě?