Jak pracuji – co ode mě můžete čekat?

Dělám ryze prožitkové tréninky
Tedy žádná teorie, rovnou reálné situace!
Žádné rady, ale pozorování – o které se starají sami účastníci!
Žádné hodnocení a hledání chyb, ale přemýšlení  o změnách v praxi!
6,5 hodin praktikování, které vás pohltí tak,  že zapomenete na čas…
Zvu každého, kdo se chce dostat za své současné limity (anebo je aspoň poznat)!
A já se postarám o to, aby každá minuta byla dobře vynaloženou investicí.
O nic víc, o nic míň…

.

Oblasti mé specializace

..

Efektivní komunikace

 • vyjednávání / ovlivňování / prosazování
 • prodejní dovednosti
 • komunikace s problémovými protějšky (manipulace, obviňování, ustrnutí,…)
 • neurolingvistické programování při komunikaci

Leadership

 • strategické vedení firmy (od strategie k taktickým cílů, taktice)
 • intervalové řízení jako nástroj (vlídného) trvání na dohodnutých pravidlech
 • efektivní přepínání různých forem kontroly (vyjednávání – motivace – dozírání)
 • krizové řízení
 • efektivní využití vlastností skupin jako živých systémů při podněcování / systemická práce sama se sebou (kybernetika 1. a 2. řádu)

Co mě k tomu opravňuje…
manažerský backround 25 let – telekomunikace / výroba / média

Tvorba kompetenčních modelů se zapojením zaměstnanců

 • vytvoření klíčových kompetencí pro všechny zaměstnanecké pozice – s využitím metody Jigsaw, která zapojuje do tvorby zástupce zaměstnaců firmy
 • přiřazení situačních kontextů a žádoucích projevů chování k jednotlivým kompetencím (opět se zapojením zaměstnanců)

Celý kompeteční model je vytvořen za šest a půl hodiny čistého času!

Individuální a skupinové koučování

 • individuální zkompetentňující rozhovory vycházející z konstruktivistických a na řešení orientovaných přístupů
 • práce s malými skupinami – práce se zadáním zadavatele, řízení změn, ladění výkonu
 • práce s většími skupinami – vycházející z nástrojů Performance Tuning
 • práce s problémovými sociálními systémy
 • práce s organizujícím tématem skupiny, strukturální intervence

Co mě k tomu opravňuje…
výcvik Callisto (Performance Tuning I a II (2x 180 hod. výcviku, úspěšná certifikace, dvouletá supervize – 122 hod.)
268 hod. samostatné práce (z toho 6 skupin)
samostatné vedení 10 výcvikových skupin systemických koučů – příprava na certifikaci desítek individuálních koučovacích rozhovorů

Reference: Petr Kalista (Expertní skupina Callisto) / Leoš Kubíček (Kompeteční akademie)

Osobní rozvoj “měkké dovednosti”

Co mě k tomu opravňuje…
výcvik DBAII (EIA Group / Cliff Lansley)

Procesní zlepšování – Value Stream Mapping

 • Lean Management – aplikace 8 (9) lean principů do procesů
 • Tvorba map hodnotových toků
 • Trénink VSM Event leaderů
 • Vedení VSM Eventů – výroba / supply chain / finance / research & development / change management

Co mě k tomu opravňuje…
certifikovaný VSM Leader pro manufacturing / shared processes / mix modely (Duggan Associate v USA)
úspěšné vedení 4 mezinárodních projektů (změnové řízení a supply chain v Carrier Refrigeration Operations CZ) D2D

Reference: Ian Griffiths, Radek Galanský, Robert Smejkal (Carrier Ref. O. CZ) Kirk Bolton (Duggan Ass.)

Provozní zlepšování – World Class Manufacturing

 • efektivní využití analytických nástrojů pro vyhledávání a řešení kořenových příčin QCPC / Red-X, 5 proč)
 • vedení Kaizen a Kaikaku eventů
 • TPM
 • Six Sigma
 • 3P

Co mě k tomu opravňuje…
Black Belt ACE Akademy (ASQ Corp.) / 8 let vedení týmů ve WCM ve výrobních a logistických firmách

Kognitivně-behavirální terapeutické přístupy

 • Terapie problémového chování jednotlivců podle principů EDM
 • Kognitivní restrukturalizace jako nástroj práce s myšlením a emocemi v manažerské praxi

Co mě k tomu opravňuje…
spolupráce s Nautis (dříve APLA Praha) – práce s osobami s PAS pracovním procesu

Trénink trenérů

 • Prožitkový rozvoj – design rozvojových programů on-the-job a jejich administrace
 • Reflexe jako rozvojový nástroj – příprava na práci s reflektujícími týmy
 • Postupná expozice a NLP pro fixaci nových užitečných návyků  (kotvy, roztroušené sugesce, pacing-leading aj.)

Tvorba 360stupňových zpětných vazeb – na míru na základě kompetečních modelů

 • měření efektivity rozvojových programů
 • nástroje pro periodická měření výkonosti zaměstnaců
 • situační kontexty pro AC / DC

Reference: Assa Abloy Czech & Slovak / Český rozhlas / Saint Gobain – div. Isover / Budějovický Budvar / …