… odhalování lží a nekonzistentností v každodenní manažerské a obchodní komunikaci

 • „Většina lhářů může po většinu času oklamat většinu lidí…“ 

(Paul Ekman)

Americký psycholog PAUL EKMAN vyvinul metodologii a trénink čtení emocí z tváře, které se dá využít kromě jiného třeba i na odhalení nepravd při rozhovoru.
Přišel na to, že když prožíváte nějakou emoci, tak nemáte moc na výběr – z výrazu tváře se to dá odhalit. A to i v případě, jste-li pokerový hráč a snažíte se třeba zamaskovat radost z dobré karty a jste plně soustředěn na kontrolu sebe sama. I tak se vám podle EKMANA “překreslí ” RADOST / SMUTEK / PŘEKVAPENÍ / STRACH / HNĚV / ZNECHUCENÍ / POHRDÁNÍ do vaší tváře – a to jako mikro-výraz.
Právě těchto 7 výrazů považuje EKMAN za základní a kulturně nepodmíněné – tedy univerzální pro všechny lidské rasy i kultury. Toto zjištění podložil šetřením napříč mnoha rasami a kulturami po celém světě.

Mikro-výraz (tím, že trvá kratší dobu, než je např. mrknutí oka) je poměrně obtížné poznat. To s určitou měrou umí trénovaní lidé a pak také “naturálové” – lidé, kteří s velmi vysokou pravděpodobností “cítí” emoce a projevy lži ostatních.

Zůstává záhadou, čím se tito lidi liší od “běžné populace”, ale je nezpochybnitelné, že takoví lidé se častěji vyskytují v policejních složkách, v poradenství a klinické psychologii, a neméně pak takovými jsou i “profesionální zločinci”.

Co tito lidé ovládají?

 • Umí se značnou přesností odhadnout, co druhý člověk doopravdy prožívá…
 • Dokážou odhadnout jeho budoucí reakci…
 • (Roz)poznají “nečestné hry” a manipulace…

A to jim umožňuje mimo jiné (z)volit optimální reakce vzhledem k jejich (původnímu) záměru. 
Tedy dosáhnout s větší pravděpodobností toho, co chtějí…

Láká Vás prověřit si Váš “radar” v dovednosti číst a následně pracovat s mikro-výrazy?
Chcete si “ostřit” Vaši intuici? A zpestřit si tak Vaše vrozené (a životem trénované) schopnosti rozpoznat nekonzistentnosti v rozhovorech

 • s vašimi obchodními partnery,
 • ve vašem týmu
 • či doma s vašimi nejbližšími?

Pak je pro Vás jako “dělaný” tento “advanced” trénink neverbální komunikace.
Vyzkoušíte si práci s videozáznamy pořízenými formou “obraz v obraze“, podobně jako to dělají kriminalisté vyškolení v kognitivně-behaviorální analytice
a poznáte na vlastní kůži, že s každou hodinou 6,5hodinového praktického tréninku se vaše schopnost číst mikro- a subtilní výrazy bude exponenciálně zlepšovat.
A třeba v sobě poznáte “naturála”, který si přišel svůj radar jen ještě dál bystřit…

 

Pro koho je kurz vhodný…

 • pro manažery, obchodníky a všechny, pro které je důležitý bezpečný a jistý closing kontraktu
 • pro každého, kdo chce umět vytvářet přirozené situace během rozhovoru, které pomohou odhalit (ne)konzistentnost druhé strany a odhalovat její budoucí reakci
 • pro ty, kteří chtějí poznat, jakými způsoby prověřovat místa, kde vznikají nekonzistentnosti a jak je pak situačně využít
 • a v neposlední řadě pro ty, kteří jsou přesvědčeni o tom, že vnímat druhou stranu lze komplexně a existují možnosti, jak natrénovat paralelní vnímání všech aspektů komunikace.

 

Pro koho kurz není vhodný…

 • pro věčné stěžovatele a negativisty, kteří pokročilé nástroje komunikace považují za nefér hry. Prosím, zůstaňte radši v práci, anebo si třeba vezměte dovolenou a nechte nás pracovat…

 

Jak lektor pracuje?

 • zážitkem – ani chvilku se nebudete nudit, kurz je interaktivní – budete moci do obsahu a formy zasahovat, obsah vzniká na místě
 • technikou “obraz v obraze” – procvičíte behaviorální analytiku v reálných situacích
 • skupinovou reflexí – máte možnost se inspirovat od ostatních účastníků kurzu, a to pomocí nehodnotící zpětné vazby

 

Získaná kompetence:

 • Mám rozvinutý “kognitivně-behaviorální radar” a umím rozlišit nekonzistentnosti v komunikaci od autentického projevu…