… opravdové vůdcovství – pomocí horsemanshipu

 • Kůň je jako zrcadlo – ukáže vám vaše vlastní pravdy…“

 

Vůdce se podle mého přesvědčení pozná podle toho, nakolik ho druzí víceméně následují – kvůli jeho vizi, zkušenostem, charismatu…

Vůdci nikdy netlačí – to dělají manažeři!

Na zdánlivě jednoduchém úkolu – vedení koně na uzdečce – si prakticky vyzkoušíte váš leadership.

Kůň potřebuje jasné povely a cítit z vás vůdcovství, aby spolupracoval tak, jak to potřebujete. A nakolik jste vůdci a nakolik si s vámi kůň dělá, co chce on, pak prozradí drobné nuance z pořízeného videozáznamu formou obraz v obraze

Slibuji silný zážitek, prostor pro vaší sebereflexi, bezpečný prostor, emoce…

Co naopak ode mě a od mého týmu nečekejte: žádná hodnocení!

 

Pro koho je kurz vhodný…

 • pro manažery / vedoucí týmů – na jakémkoli stupni vedení, kteří chtějí prověřit svůj potenciál pro to být přirozeným vůdcem
 • pro zkušené lídry – “zvědavce”, kteří chtějí prozkoumat své mikrovýrazy a reflektovat své působení na ostatní…
 • pro milovníky silných zážitků

 

 • a v neposlední řadě pro ty, kteří jsou přesvědčeni o tom, že vnímat druhou stranu lze komplexně a existují možnosti, jak natrénovat paralelní vnímání všech aspektů komunikace…

 

Pro koho kurz není vhodný…

 • pro věčné stěžovatele a negativisty, pro které je horsemanship téměř sprostým slovem – neslučitelný s kvalitním tréninkem. Neberu vám tento názor, ale prosím, zůstaňte radši v práci a nechte nás pracovat…

 

Jak lektor pracuje?

 • zážitkem – ani chvilku se nebudete nudit, kurz je velmi emocionálně nabitý a interaktivní – obsah vzniká na místě
 • technikou „obraz v obraze“ – procvičíte behaviorální analytiku v komunikaci s koněm při vedení na uzdečce
 • skupinovou reflexí – máte možnost se inspirovat od ostatních účastníků kurzu, a to pomocí nehodnotící zpětné vazby

 

Co si odnesete?

 • Uvědomíte si (znovu) klíčové kompetence sebe sama jako leadera…
 • Ověříte si prakticky potenciál – vnitřní síly a limity…
 • Zjistíte, jak je důležitá soustředěnost a cílevědomost…
 • Naučíte se vycházet vstříc svým spolupracovníkům, a to nejen těm dvounohým…
 • A určitě netradiční zážitek spojený se zábavou a relaxací, který si budete dlouho pamatovat…

 

Nově získaná kompetence:

 • Vím, jak je na tom mé přirozené vůdcovství a umím všechny jeho potenciály autenticky zužitkovat

 

Témata z programu

Práce s koněm

 • Síla neverbální komunikace – makro i mikrovýrazy (důvěra, jistota, opravdovost versus strach, nejistota, hraní her)
 • Proč je důležitá cílevědomost
 • Co je a co není opravdová spolupráce
 • Jak zařídit, abych byl/a následován/a

 

Facilitace, rozbor a reflexe – na jaké otázky budete hledat odpovědi…

 • Co je vůdcovství a proč je důležité pro výkonnost jakéhokoli vedoucího?
 • Vůdcovství jako životní filozofie?
 • Jaké faktory ovlivňují kvalitu vůdce a jeho přirozenou autoritu?
 • Jakou roli hraje komunikace ve vůdcovství a jaké formy komunikace lze volit pro dosahování výsledků?
 • Jaké požadavky jsou kladeny na efektivního leadera? A jaký je můj styl vedení
 • Jakou formou mohu působit na jednotlivé typy lidí, abych dosáhl/a žádoucí reakce?
 • Jakými svými specifickými fragmenty osobnosti mohu ovlivňovat ostatní, aby byli ochotni mě přirozeně následovat?