… základní atribut leadershipu – efektivní delegování úkolů, zodpovědností i pravomocí

Když se řekne delegování,
některým vedoucím se rozjasní oči – to když si uvědomí,
že spoustu jejich práce mohou odvést celkem spolehlivě ostatní lidi,
no a jiným se spíš sevře hrdlo – to když si pomyslí,
jak to dlouho bude od druhých lidí trvat a hlavně že to nebude vypadat tak dobře, jako by si to udělali sami…
Delegování – zejména u začínajících vedoucích – patří mezi nejobtížněji osvojované manažerské styly.

Nezřídka se totiž stává, že například do pozice mistra je povýšen nejlepší operátor – polyvalent, který zvládá s přehledem všechny pracovní pozice, na kterého se s důvěrou ostatní obracejí pro radu, který školí nováčky a který je v kvalifikační matici na stupni 4…
Jenže neuplyne ani rok a z vynikajícího specialisty, o kterém ostatní mluvili jen v superlativech, je naprosto mizerný šéf, který nezvládá svou agendu, je otrávený z porad, o kterém ostatní mluví jen s despektem, protože je “slibotechnou” a který je pomalu a jistě na nejlepší cestě k “vyhoření”. Tím s větší pravděpodobností, když svou práce miluje a k tomu všemu je perfekcionoista…

Jak je to možné? Pravděpodobně se nesmířil se svou novou rolí – dosahovat výsledků prostřednictvím jiných lidí, pravděpodobně si naivně myslí, že si ho ostatní budou nadále vážit kvůli své odbornosti a ochotě se pouštět jako řešitel do všech záležitostí, které přicházejí. Jenže to je hluboký omyl – ti nejtalentovanější v týmu ho opustí – to v lepším případě; v tom horším “si navyknou” na to, že se jim víc vyplatí se chodit k mistrovi ujišťovat a že vůbec není k zahození být nesamostatný… a výsledky týmu a produktivita práce jdou pomalu a jistě “do kopru”…

Tvrdíte, že do této kategorie vedoucích nepatříte a kategoricky vylučujete možnost,
že se zrovna vám taková věc nemůže stát?
A jste přesvědčeni, že delegování úkolů patří mezi vaše silné stránky vedení lidí?
Pak si pojďte se mnou vyzkoušet, jak úkoly efektivně delegovat
a nevnášet do zadání takového úkolu ani náznak rady či instrukce.
Prožijete si na vlastní kůži, jak ustát utrpení z vlastní nejistoty kvalitního výsledku. A budete překvapeni novými zjištěními!

 

Pro koho je kurz vhodný…

 • pro začínající vedoucí, kteří si uvědomují, že posunem do role vedoucího jejich pozice specialisty již neudržitelná
 • pro perfekcionalisty, kteří jsou přesvědčeni, že úkol v požadované kvalitě dosáhnou pouze oni sami a vysvětlováním a kontrolou ztrácí čas
 • pro vedoucí, kteří si myslí, že delegují, ale okolí to vidí úplně jinak, protože výsledkem práce jejich týmu, který vedou, je úplně něco jiného, než si původně představovali
 • pro zkušené manažery – zvědavce, kteří si chtějí prakticky prověřit svoji schopnost efektivně delegovat

 

Pro koho kurz není vhodný…

 • pro machry, kteří dosahují výsledků osvědčenou metodou “cukr – bič” a o jiných způsobech nechtějí slyšet. Prosím, zůstaňte raději v práci, anebo si raději vemte dovolenou a nechte nás pracovat…

 

Jak pracuji se skupinou?

 • zážitkem – ani chvilku se nebudete nudit, kurz interaktivní – budete moci do obsahu a formy zasahovat, obsah vzniká na místě
 • skupinovou reflexí – máte možnost ispirovat se od ostatních účastníků kurzu, a to pomocí nehodnotící zpětné vazby…

 

Nově získaná kompetence:

 • “Umím dostat své lidi do vysoce produktivního stavu – kdykoli je to potřeba a způsobem, který ty nejtalentovanější lidi motivuje…”

 

Další přínosy:

 • Rychlá analýza týmu a stanovení individuálního přístupu k jednotlivým operátory…
 • Určení lidí, na které je možné uplatňovat delegování jako manažerský styl…
 • Rozpoznání situačních kontextů k volbě vhodného způsobu práce s lidmi
  – od instruování, přes ovlivňování a postupné “zkompetentňování” až k delegování…
 • Praktické vyzkoušení užitečných otázek, kterými lze kontrolovat počínání operátora, aby se z původně delegovaného úkolu nestal soubor instrukcí
 • Uvědomění si, kdy je možné sebe i druhé motivovat přes zisky a kdy ztrátami…
 • Uvědomění, jaké činnosti v práci mě i druhé lidi dokáží “pohltit” do té míry, že zapomínám(e) na čas…
 • Poznání (a praktické vyzkoušení) finty, jak si “flow” vytvořit i u činností, které máme tendenci odkládat, přestože jsou v dané chvíli důležité i naléhavé…
 • Osvojení nácviku koncentrace pozornosti a schopnosti dostat se (kdykoli je třeba) do vysoce produktivního stavu…
 • “Smíření se Sisyfiovským efektem” v roli mistra při vedení operátorů
 • Poznání technik, které umožňují velmi rychle pracovat s emocemi jako produkty našeho myšlení a které pomáhají vytvářet příznivější realitu, kdykoli je to zapotřebí…
 • Poznání jednoduchých nástrojů, jak přicházet na unikátní nápady pomocí využití dřívějších zkušeností nebo jak si sám zařídit změnu svého chování pomocí užitečných situačních kontextů…
 • Uvědomění si vlastních “otisků palce” (své unikátnosti) a odhodlání využívat svých předností ve prospěch týmu (a naopak – hledat kompenzace slabin a omezení – pomocí někoho jiného nebo něčeho jiného…)…

 

Témata z programu

Situační kontexty vedení lidí – výhody, omezení, přepínání forem kontroly
Typologie lidí – sebepoznání, strategie komunikace, rizika a omezení, motivace – zisky / ztráty
Otázky při delegování – práce s jazykovými prostředky, tichem, nedokončenými větami
Stínování jako efektivní nástroj motivace nejtalentovanějších operátorů – delegování on-the-job
Flow-fenomén při vedení a řízení lidí, při běžné práci, při zpracování záležitostí, které máme tendenci odkládat… i jako vysoce efektivní motivační nástroj
Koncentrace pozornosti a princip 3 minut při práci na důležitých záležitostech
Filtr důležitosti / naléhavosti při delegování úkolů

 

Otázky, na které budeme hledat odpovědi…

(1) Jak dávat (a přijímat) zpětnou vazbu (nejen při delegování úkolů)?

 • K čemu je důležitá zpětná vazba?
 • Proč ji lidé dávají a proč ji od druhých vyžadují?
 • Co při dávání zpětné vazby dělat a co rozhodně ne?
 • Jak si pomoci v době emoční nepohody? A kde “dobíjet baterky”?

(2) Jak efektivně zužitkovat zpětnou vazbu?

 • A jak pracovat s mylnými přesvědčeními?
 • Kdy hodnotit a kdy si jen všímat?
 • S jakým časem pracovat při hodnocení?
 • Proč je hodnocení často nevhodné pro dávání zpětné vazby?
 • Jak souvisí zpětná vazba s nasloucháním?

(3) Jak dobře delegovat – a neinstruovat?

 • Jak pracovat se svými obavami?
 • Jaké otázky používat při delegování?
 • A jak nenápadně prověřovat kompetentnost toho, na koho deleguji?

(4) Co je a co není “stínování”?

 • Jak funguje stín a co umožňuje?
 • Jak pracovat sám se sebou a kontrolovat své předpoklady a předsudky (zkušenosti)?

(5) Jak pracovat se skupinou? A proč jedinec ve skupině nic neznamená?

 • Proč se jedinci často pod vlivem skupiny chovají jinak, než mezi čtyřma očima?
 • Jak lze využít vlastnosti skupin, pro vyhlášení nepopulárního opatření? Jak působit přesvědčivě ve skupině?
 • Jak “si nakoupit” jednotlivé účastníky / zájmové skupiny přes koncept členství vzhledem k organizujícímu tématu skupiny?
 • Co je kolektivní neodpovědnost a jak lze s tímto fenoménem pracovat při delegování?